Algemene informatie

Algemene informatie

De Mul Zegger advocaten en notarissen is de handelsnaam van:

  • mr. S.A. van Snippenburg, advocaat
  • Maatschap de Mul Zegger Notarissen;
  • VienVa B.V.

VienVa B.V. contracteert als rechtspersoon, Maatschap De Mul Zegger Nijmegen/Malden en Maatschap de Mul Zegger Notarissen contracteren als maatschap. Alle treden naar buiten op onder de handelsnaam De Mul Zegger advocaten en notarissen. Tussen de verschillende entiteiten bestaat geen samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de Advocatuur.

Afhankelijk van welke advocaat c.q. notaris wordt ingeschakeld, wordt gecontracteerd met één van bovenvermelde partijen. Bij “Onze mensen” is per advocaat vermeld met welke entiteit er gecontracteerd wordt.

Klachtenreglement

Hoewel wij er steeds naar streven uw belangen zo goed mogelijk te behartigen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling van uw zaak. Voor dat geval beschikken wij over een klachtenreglement, dat u HIER kunt raadplegen.

Privacystatement

De Mul Zegger Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. U kunt hier mee over lezen in ons PRIVACYSTATEMENT.

Algemene voorwaarden

mr. S.A. van Snippenburg, advocaat
VienVa B.V.