Onze mensen

Bas-van-Snippenburg-De-Mul-Zegger

Bas van Snippenburg

Advocaat

Bas van Snippenburg

Arbeidsrecht, Ondernemings- en insolventierecht

Onder andere ondersteuning bij arbeidsgerechtelijke conflicten, (collectief) ontslag, contracten, pensioen, sociale verzekeringen, begeleiding bij fusies, verkoop, overname, financiering, herstructurering, faillissementen en debiteurenbeheer.

E-mailadres: vansnippenburg@dmz.nl

Bas van Snippenburg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten
de volgende hoofd- en sub rechtsgebieden geregistreerd:
– Arbeidrecht
– Pensioenen
– Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de
Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.

 

 

Dieter-van-Riel-De-Mul-Zegger

Dieter van Riel

Notaris

Dieter van Riel

Personen-, familie- en vennootschapsrecht

Frans-Kobossen-De-Mul-Zegger

Frans Kobossen

Advocaat

Frans Kobossen

Vastgoedrecht Bestuursrecht

Onder andere begeleiding bij koop, verkoop en (ver)huur onroerende zaken, aanneming, vergunningen en ruimtelijke ordening.

E-mailadres: fkobossen@dmz.nl

VienVa B.V.

 

Han-Willems-De-Mul-Zegger

Han Willems

Notaris

Han Willems

Onroerend goed en Vennootschapsrecht

Herman-Schenke-De-Mul-Zegger

Herman Schenke

Advocaat

Herman Schenke

Internationaal- en bouwrecht

Onder andere bijstand in grensoverschrijdende aangelegenheden en begeleiding bij bouwgeschillen, architectenrecht en aanneming.

E-mailadres: schenke@dmz.nl

Lid van Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)

 

Joop-Kobossen-De-Mul-Zegger

Joop Kobossen

Advocaat

Joop Kobossen

Vastgoedrecht Erfrecht

Onder andere begeleiding bij koop, verkoop en (ver)huur onroerende zaken, aanneming en omgeving en begeleiding bij erfopvolging.

E-mailadres: kobossen@dmz.nl

 

 

Placeholder

Vincent Kobossen

Advocaat

Vincent Kobossen

Bestuursrecht, huurrecht & algemene praktijk

Onder andere bijstand in geschillen met de overheid, problematiek omtrent vergunningen,  omgevingsrecht en huurgeschillen woon- en bedrijfsruimte.

E-mailadres: vkobossen@dmz.nl

Afspraak maken?

Wij ontmoeten u graag voor een eerste kennismaking op een van onze kantoren.

Neem contact op